Trikker Hulp & Ondersteuning

Hulp op afstand

Bij goede software hoort een goede service. Door onderstaand programma uit te voeren kunnen wij op afstand de bediening van uw PC overnemen om u te helpen met eventuele vragen of problemen.

Dit programma zal een ID en wachtwoord tonen. Wij kunnen pas een verbinding maken met uw computer nadat je deze getallen per telefoon aan ons meedeelt.

Indien je het programma afsluit wordt de verbinding verbroken en kunnen wij niet langer uw PC bedienen.

© Bluebits bvba